Tisztségviselők

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

Volom Róza – a Kuratórium elnöke

Kökény Gyöngyi – a Kuratórium titkára

dr. Adámi Csaba

Fehér László

Ferge Sándor

Gémes László

Plank Gábor

Sipos Konrád

Várszegi György

   

A Felügyelő Bizottság tagjai:

dr. Antal Kálmán - a Felügyelő Bizottság elnöke

Hortobágyi Márk

 


Volom Róza – a Kuratórium elnöke

Aki ült már éjszakákon át lázas, beteg gyermek ágyánál, aggódva, tehetetlenül – az tudja, hogy a világon nincs fontosabb és szebb dolog egy csillogó szemű, eleven, vidám, pajkos kis kölyöknél.

Gyermekeink egészsége a legnagyobb kincs.

Örömmel veszek részt minden olyan kezdeményezésben, ami ezt a nemes feladatot támogatja, s megtiszteltetés számomra, hogy ha én is hozzájárulhatok ehhez a munkához.

 

 

 

 

  

Kökény Gyöngyi – a Kuratórium titkára

Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a CORWELL Kft. HR igazgatójaként tevékeny szerepet vállalhatok az alapítvány munkájában.

Korábbi szakmámban, gyógypedagógusként magam is megtapasztaltam, hogy micsoda nagyszerű dolog gyerekek fejlesztéséhez, fejlődéséhez közvetlenül hozzájárulni.

Jó érzéssel tölt el, hogy ismét részese lehetek egy szervezetnek, amely olyan gyerekeken segít, akiknek betegségekkel kell megküzdeniük a mindennapokban.

 

 

 

 

Fehér László

Gyakorló kisgyermekes apukaként magam is megtapasztaltam már a jelenleg működő egészségügyi ellátó rendszerek hiányosságait, amely különösen igaz a gyermekellátásra. Az Intézmények és az ott feladatot teljesítő orvosok, ápolók szűkös anyagi körülmények közepette látják el feladataikat nap mint nap. Olykor a lehetetlen kivitelezésére kényszerülnek, de a gyógyítás érdekében még ezt is vállalják. Bizonyára minden szülő kimondta már, hogy „számomra a gyermekem egészsége a legfontosabb”. Ahhoz, hogy egy esetleges baleset vagy betegség bekövetkeztekor gyermekünket megfelelő színvonalon láthassák el, illetve gyógyíthassák hatékonyan, bizony megfelelő eszközökre, infrastruktúrára is szükség van. A VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány a 2010. évtől kezdődően ebben nyújt segítséget, vagyis a gyermekeket ellátó intézmények (kórházak, gyermekközpontok, rendelőintézetek stb.) eszközeinek fejlesztésében. A CORWELL Kft. - mint a VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány fő támogatója - ügyvezetőjeként külön megtiszteltetés számomra, hogy részt vállalhatok az alapítvány kuratóriumi munkájában. Megismervén azon személyeket, akik a VICTORIA Alapítvány működtetésében részt vesznek, bátran állíthatom, hogy tiszta, átlátható alapítványi tevékenységet fogunk megvalósítani, amely tökéletes összhangban van az alapítvány célkitűzésével.

 

 

 

Ferge Sándor

Végzettségem mérnök (okl. építőmérnök), foglalkozásom informatikus, érdeklődési területem az információs társadalom és annak különböző területei, de különösen az információs társadalom gazdaságtana.

Korábban - szoftverfejlesztőként - az infokommunikációs technológia (technikai) lehetőségeivel foglalkoztam, konkrét problémák konkrét megoldásait kerestem. Lassan 20 éve, hogy az egyedi (rész)problémák megoldása mellett a komplex rendszerek problémái foglalkoztatnak, és elsősorban a különféle struktúrák modellezési kérdései felé fordultam.

(Struktúra alatt értve akár egy kisvállalatot, akár az információs társadalmat is.)

Részt vettem több vállalati, intézményi rendszer (működési modell) kialakításában és az azt támogató informatikai háttér megvalósításában.

2002 és 2006 között az IHM stratégiai főosztályának, illetve az ITKTB stratégiai albizottságának vezetőjeként közreműködtem a Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) kimunkálásában.

Jelenleg az MTA Gyerekszegénység Elleni Program Információs társadalom tanácsadójaként egy kistérségi komplex program (a Szécsényi Gyerekesély Program) végrehajtásában veszek részt. A programon belül aktív szerepem van egy szociális szövetkezet megalakításában és működtetésében is. A szövetkezeti munkát korábbi tevékenységem szerves folytatásának tartom. Nagy kihívás számomra egy olyan – a gyakorlatban is jól működő – társadalmi-gazdasági modell megvalósítása, amely alkalmas a szegénység (növekvő társadalmi és gazdasági különbségek) csökkentésére és ezzel a Gyerekesély program által megjelölt problémák megoldására.

  

Gémes László

Villamosmérnök vagyok, negyed évszázada szoros kapcsolatban a hazai egészségüggyel. Mindig arra törekedtem, hogy a technika eredményeit ésszerű és ellenőrzött keretek között mielőbb a gyógyítás szolgálatába állíthassuk. A korszerű eszközök használata még a szegény egészségüggyel rendelkező országokban is alapvető, mert a megelőzés és a célzott terápia a gyógyítás leghatékonyabb eszköze. A beteg gyermekek és az egészségükben hátrányos helyzetű fiatalok gyógyítása, életminőségük javítása olyan nemes célok, melyek érdekében szívesen vállalok társadalmi munkát. Nagy megtiszteltetésnek érzem a VICTORIA Alapítvány kuratóriumi tagságát, mivel úgy érzem, hogy ez valamilyen formában eddigi tevékenységem „sors adta” elismerése, és egyben egy újabb lehetőség a hazai egészségügy és a beteg gyermekek helyzetének javítására. 

Néhány személyes adat: nős vagyok, Blanka lányomból orvos lesz, egyetemista Dani fiam az informatika és a biológia határvonalán fogja megtalálni hivatását, remélhetően szintén az egészségügy szolgálatában.

 

 

 

Plank Gábor

A legnagyobb öröm, amit az élettől kaphatunk, a gyerekeink. Minden pillanat, amit együtt töltünk, az őszinte és őszintén adott érzések, fésületlen, csupasz gondolatok, ez a legtöbb amit kívánhatok magamnak. Két gyerkőcöm nap mint nap feltölt boldogsággal, nevel, kiigazít és felhívja figyelmem a változó világra, mielőtt még elmenne mellettem. Nos, amikor ez mind veszélybe kerül, amikor gyerekeink egészsége a kérdés, akkor nem kérdés, hogy a legtöbb is kevés, amit megadhatunk. 

Örömmel csatlakoztam a csapathoz!

 

 

 

 

 

 

 

 

Várszegi György

20 éve dolgozom a Recognita számítástechnikai cégnél. 

Bejárva a teljes ranglétrát ma mint fejlesztési alelnök.

Partnereink egyöntetű véleménye szerint vállalatunk az egyik legkorrektebb Magyarországon.

Eddig nem vállaltam semmilyen közszereplést. 

Nagy megtiszteltetés a kurátori felkérés. 

Nagy örömmel tettem eleget neki. 

Az első kurátori találkozó a legmesszebbmenőkig meggyőzött arról, hogy olyan csapatba kerültem, amire büszke lehetek.

 

 

dr. Antal Kálmán

Fizikusként végeztem a Szentpétervári Egyetem Természettudományi karán (1969). Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen doktoráltam. Vendégkutatóként az Oxfordi "Engineer of Sciences" Egyetemen és az Európai Központi Plazmafizikai Kutatóban (Culham) dolgoztam.

Fő vonulatként több kellemes kutatói, fejlesztői és vezetői poziciót töltöttem ba a TUNGSRAM Kutatóban, illetve a GENERAL ELECTRIC-nél, majd a LIGHTTECH-nél. Módom volt szakértőként a világ számos helyén tevékenykedni (Japán, Egyiptom, Indonézia, Kína, Kanada, Egyesült Államok). Kutatási területem változatos volt -- kisülésfizika, felületfizika, lézerfizika. Az elmúlt húsz évben több nemzetközi szervezetben képviseltem szakértőként Magyarországot és a küldő céget (IEC TC34, IEC MT16, CENELEC, ESA) többnyire műszaki-marketing vezetőként. Jelenleg nyugdíj mellett egy kis fejlesztő cég (KGA-UV Kft) ügyvezetőjeként keresem a kihívásokat.

Feleségem közgazdász - ugyancsak nyugdíjas - főállású nagymama (két lány és egy fiú unoka). Leányom bölcsész, fiam matematikus - mindketten nemzetközi filmgyártó céget alapítottak és működtetnek.

 

 

 

Hortobágyi Márk

 1997-óta dolgozom az irodaszer-számítástechnikai kiegészítő szakmában egy piacvezető nagykereskedelmi cég kereskedelmi igazgatójaként.

Mint gyakorló kétgyermekes apuka, sajnos rendszeresen találkozom a hazai egészségügy hiányosságaival, különös tekintettel a gyermekellátásra.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány alapítóinak felkérésére részt vehetek a felügyelőbizottságban munkájában.

Ez egy olyan nemes cél, melyért megéri extra feladatokat vállalni. Jó érzés, hogy munkámmal közvetve olyan gyermekeken segíthetek, akik kevésbé szerencsés körülmények között, vagy súlyos betegségekkel együtt kénytelenek élni.

Minden erőmmel azon fogok tevékenykedni (az alapítvány többi tagjával együtt), hogy bebizonyíthassuk: létezhet önzetlen cél érdekében, tisztességesen és átláthatóan működtetett alapítvány, mely mentes az előítéletektől és az alapítványokat a napjainkban övezett negatív előjeltől.

 

 


 A felhőtlen mosolyokért dolgozunk

Mi lennénk a legboldogabbak, ha minden rászoruló arcára mosolyt varázsolhatnánk, azonban mint minden alapítványnak, a mi működésünknek is megvannak a maga keretei.

Az elmúlt időszakban sok magánszemély fordult hozzánk segítségért, ám alapítványunk kizárólag gyermekkórházak, gyermekgondozó és hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények által benyújtott pályázatok útján tud adományokat eljuttatni a segítségre szorulókhoz.

Köszönjük a megértést.

Bízunk benne, hogy munkánkkal továbbra is sok gyermek mosolyához járulhatunk hozzá.


Kísérje figyelemmel az Alapítvány tevékenységét Facebook oldalunkon, ahonnan első kézből értesülhet a pályázati kiírásokról, átadásokról és programjainkról!